Kermisreizigers in Harderwijk

Kermisreizigers in Harderwijk
*******
 
`t Is lang geleden,dat onze goeie stad overstroomt werd door een schaar van reizende mensen,die,naar de wijze der zigeuners,nergens een vaste woonplaats hadden en toch overal waren ingeburgerd.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Harderwijks bevolking

Voormaals en thans
 
          De physische gesteldheid van den bodem, de daar tehuis behorende dieren- en plantenwereld, het aanwezig zijn van grote of kleine stromende wateren,de nabijheid der zee en verschillende andere omstandigheden zijn va zo`n groten invloed op de bewoners van elke landstreek, dat het nodig is eerst een blik te slaan op de plaats door den mens zich tot verblijf gekozen, alvorens over die bewoners zelven te spreken.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Onze Volksliederen.

 
Onze Volksliederen.
 
 Weet ge, mijn lezers, wat dat zijn? Dat zijn liederen die door het volk worden gezongen. Niet enkel in de binnenkamers, op bruiloften, bij begrafenissen of bij echtscheidingen, niet bij geboorten of andere huiselijke onenigheden, maar te allen tijde en overal.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

’t Bewijs.

Over Veluws Weekblad
26-08-1925
’t Bewijs.
 
 ’t Liep tegen de avond. Een groepje vrouwen, de handen onder de schorten verborgen, de hoofden vooruit gestoken, stonden scherp fluisterend voor het kleine huisje met de gesloten blinden.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Ingebeelde ziekte

Ingebeelde ziekte
 
’t Was winter, ’t vroor verbazend hard,
’t Was buiten koud en guur
En Hendrik Jan zat met z’n vrouw

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Het Garnalenpellen te Harderwijk.

04-08-1909
Het Garnalenpellen te Harderwijk.
 
   Op de tentoonstelling van Huisindustrie te Amsterdam is door den heer N.G.Brouwer Jr. een lezing gehouden over bovengenoemde onderwerp. Ook bracht deze heer voor de commissie van onderzoek een rapport daarover uit, waarvan het Handelsblad het volgende opnam:

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Een paar straatnamen in Harderwijk.

Over Veluws Weekblad.   
31-12-1931
 Een paar straatnamen in Harderwijk.
 
    Hoe aardig “De Legende van de Hondegardstraat “ook bedacht is, ’t lijkt me geen volksoverlevering,wat toch wel de eerste voorwaarde voor een legende is.

    We lezen dan ook in Schrasserts “beschrijvinge der stadt Harderwijck”,dat de straat” daar men van de Broederen tot de Hoge Strate gaat” de “Suyderstrate”heet, dat wij tegenwoordig Zuiderstraat zouden schrijven.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment