De Stad 1/3

Start J.W.van Polen


De Stad 1/3
 
Alvorens we de stad in gaan, Staan we even te kijken bij de twee witte huisjes van de Smeepoortstraat en ineens ontdekken we een oude man, die een soort zak van jute als een voorschoot om z’n lenden gegord heeft.

We lachen eens tegen hem en roepen hem goedendag,”dag Rik!” Prompt direct daarop antwoordt hij:”Ah, tido, tido les wie”, knikt eens vriendelijk terug en als we verder gaan, nog eens met onze arm naar hem zwaaien, hooren we’m nog – le swiejen – .

Read More

Posted in Jeugd herinneringen door W.J. Polen | Leave a comment

Buiten de stad 2/2

Start J.W.van Polen


Buiten de stad 2/2
 
En wat was er soms een buitengewoon leven en bedrijvigheid aan ’t station. Als er b.v. een transport kolonialen naar Indië vertrok on de één of twee weken.

Dan ging zoo’n transport Zaterdagochtens zeven uur met volle muziek de kazernepoort uit naar ’t station om van hieruit per trein te vertrekken naar Amsterdam of Rotterdam, om scheep te gaan.

Read More

Posted in Jeugd herinneringen door W.J. Polen | Leave a comment

Buiten de stad.

Start J.W.van Polen


Buiten de stad. 1/2
 
We verplaatsen ons dan in onze gedachten naar dien jongenstijd en we zijn weer jong en we bevinden ons bij het vijvertje in ’t Slingerbosch, vlak achter ’t station.

Read More

Posted in Jeugd herinneringen door W.J. Polen | Leave a comment

Inleiding W.J.Polen

Start J.W.van Polen

 
“Beelden uit mijn kinderjaren,
Uit mijn jeugd, zo vrij en blij”.
Inleiding.
 
“Wat was het vroeger, toen ik nog jong was, veel leuker en gemoedelijker!”

Deze woorden hoort men,als ’t gesprek eens over dien vroegeren tijd gaa, veel uiten.

Betrekkelijk is er wel wat aan; die tijd was niet zoogejaagd als de tegenwoordige, de menschen waren wat bezadiger en veelal was de gezelligheid en de gemoedelijkheid meer intiemer.

Read More

Posted in Jeugd herinneringen door W.J. Polen | Leave a comment

Voorwoord Jeugd herinneringen door W.J. van Polen.

Start J.W.van Polen


Voorwoord
Bij het samenstellen van dit album voel ik mij verplicht eenige regels te wijden aan de ons allen bekende “Meester Dalhuizen”,die 3 Maart 1927 plotseling overleed.
En waarom vraagt gij, die dit voorwoord leest,wordt meester Dalhuizen hierin aangehaald?

Daar is wel reden toe, feitelijk dankt dit album het ontstaan aan hem.

Read More

Posted in Jeugd herinneringen door W.J. Polen | Leave a comment

Buten de Bruggepoort en bie de Kiekmure.

zeemuur-P.Poorter


Buten de Bruggepoort en bie de Kiekmure.
Uut stugge klei gleuiend heet ebakken, of-e-koeld en op-estapeld stonden de stenen eens wie woar. Hierhene verzeild, binnen ze veur eeuwen an en op mekare emetseld as onze stadsmure: beschutting teugen de vieanden van de Hanzestad, veurzover de name zeemure toepasseluk was, ook teugen de arfvieand dee woatersnood hiet.

Read More

Posted in P.Poorter verhalenbundel | Leave a comment

Kakuilseling en hillekootjes

watersnood


 Kakuilseling en hillekootjes.
Waor zou zo’n woord vandoan ekomme wezen as “kakuilseling”? Ik bin ut nooit meer teugen ekommen. Meschien was ut een verbastering dee mit ut woord ring te maken had, meschien was ut een uutviending van een of ander jong, mer wie gebruukten ut allemoale. Woarveur? Moeje heuren!

Read More

Posted in P.Poorter verhalenbundel | Leave a comment