De Markt 2/3

Achter de muur Polen

 


 
 
De markt 2/3
 
Soms was er wel eens beestenmarkt. Dit was meen ik twee maal per jaar, in ’t voor en najaar. In ’t najaar ging de beestenmarkt gepaard met een spul op de Brink of op de Markt.

Read More

Posted in Jeugd herinneringen door W.J. Polen | Leave a comment

De Markt 1/3

Start J.W.van Polen

 
 
 
De Markt. 1/3
 
En hier zijn we dan op de Markt aangeland en mijn gedachten, gaan veertig jaar terug.

’t Is Zaterdagmorgen en de weekmarkt begint over eenigen tijd. Met de eerste trein zijn al eenige boertjes meegekomen en ze strijken bij ons, in ’t café neer.

Read More

Posted in Jeugd herinneringen door W.J. Polen | Leave a comment

De Stad 3/3

Achter de muur Polen

 

 
De Stad 3/3
Nauwelijks was de school uit, ’t zij twaalf of vier uur en de gulden vrijheid lonkte je toe ( want van leren kwam niet veel, als er spul was ), dan vloog je in één ren van de Vischmarkt naar de Brink en je dacht er niet aan, dat ze thuis met ’t eten op je wachten.

Read More

Posted in Jeugd herinneringen door W.J. Polen | Leave a comment

De Stad 2/3

Achter de muur

 
 
De Stad 2/3
 
Ook zag je dikwijls, voor een tranportvertrek Zaterdags, op Vrijdagochtend het detachement met muziek kerkwaarts gaan.

Soms was er wel eens een militaire begravenis. Dan zag je de muziek van de Hardt, later toen deze muziek opgedoekt was, die van de Koloniale Reserve uit Nijmegen, voorafgegaan door eenige tamboers met omfloerste trommels; daar achter de lijkkoets, daar voor het vuurpeleton, dan volgde het begeleidend detachement en tot slot de rijtuigen met familieleden van de overledene, en deze lange stoet, die altijd vanaf het hospitaal vertrok, was omstuwd door driekwart van de Harderwijkers. Zoo trok men dan door de Schoenmakerstraat, door de Luttekepoortstraat, de Hierdenscheweg op naar ’t kerkhof. Onderwijl roffelden dof de trommels en speelde de muziek treurmarschen en men liep heel langzaam met lange pas.

Read More

Posted in Jeugd herinneringen door W.J. Polen | Leave a comment