Generaals voor Artillerie en Genie

imagesCA7AY6EY

 
 
(helaas waren enkele woorden of zinnen niet meer leesbaar, waarvoor mijn excuus)
 
Generaals voor Artillerie en Genie.
 

Eenige jaren geleden maakten wij kennis met een kundig hoofdofficier van de artillerie die drie zoons bezat, welke in Nederland voor den officierstand werden opgeleid. Wij brachten de kwestie van het wapen der keuze van de a.s. landsverdedigers maarniet ter sprake, daar wij het als eene stilzwijgende conditie beschouwden dat iemand bij die eenig wapen steeds met eere heeft gediend, gedreven door zekere voorliefde, zeker gaarne zoude zien dat zijn naam nog lang bij zijn korps zoude blijven voortleven. Uit een paar gedane vragen raadde onze hoofdofficier echter de gedachte die ons bezielde en hij haastte zich te zeggen: “je denkt zeker dat mijne zoons voor de artillerie worden opgeleid, neen, daar denk ik niet aan.” “Kom”, antwoordden wij, “dan toch zeker wel een of twee; maar mogelijk hebt u eene voorliefde voor de genie; daarin geven wij u groot gelijk, want bij geen wapen in Indië staan de promotiekansen – wij telden 1881 – zoo mooi.”

Read More

Posted in De kranten over het koloniale leger | Leave a comment

Werving advertentie 1851

advertentie leger 1851

Een wervings advertentie van het Ministerie van Oorlog, gezocht technich personeel, voor Oost – Indië.

Read More

Posted in De kranten over het koloniale leger | Leave a comment

Het Koloniale Leger

Javabode 1888 no 241   5-12

 
 
Het Koloniale Leger.
I
 

Een gewezen soldaat van het Ned. – Indische Leger, Duitscher van geboorte, zich noemende Louie Brows, beschrijftin de Kölnische Zeitung, de ervaringen, welke hij tijdens zijn krijgsdienst in Indië heeft verkregen.

Read More

Posted in De kranten over het koloniale leger | Leave a comment

Het koloniale leger

Javabode 1888 no 242

 

 
 
Het Koloniale leger
 
Vervolg
 
 
 
III
 

Louis Brown, “der Colonialsoldat”, begint met te zeggen, dat wanneer Edmondo di Amicis ook Harderwijk had leren kennen, zijne ingenomenheid met: “Nederland en zijne bewoners”aanmerkelijk bekoeld zoude zijn geworden.

Read More

Posted in De kranten over het koloniale leger | Leave a comment

Harderwijk jaren 30

foto friesche gracht

 
 
Een stukje crisis Harderwijk jaren 30
 
In het kader van de werkverschaffing liet men hier(in Harderwijk) diverse werken uitvoeren, zoals verbetering van wegen en het uitbaggeren van grachten. Hieraan mocht men enkele weken werken. Men begon met het geven van werk, inplaats van eten uit te delen.

Read More

Posted in Harderwijk jaren 30 | Leave a comment