Het Zeekalf

het zeekalf

 

 
HET ZEEKALF.
 
Er was eens een verschrikkelijk vloekbeest van een schipper. Een liederlijk mensch zooals men maar zelden had gezien.

Van elke tien woorden die n ie in de mond nam waren er tien godslasterlijke vloeken.

Zijn mes zat hem los in de schede en met Wijntje en Trijntje stond ie op goede voet.

Maar hij werd voor zijn liederlijkheid gestraft.

Read More

Posted in sagen en legenden rond de Zuiderzee | Leave a comment

meer spookgeschiedenissen

botter

 

 
 
MEER SPOOKGESCHIEDENISSEN.
 
Er zijn meer Harderwijker schippers die wonderlijke dingen gezien hebben.

Zoo b.v. de visschers die te Schokland bij Emeleroord geankerd lag.

Hij was daar binnengevallen vanwege het slechte weer. Blij dat ie veilig was ging ie aan land zich een beetje verpoozen. Maar aan alles komt een eind.

Ook aan het gezellig samen zijn op Schokland. De tijd kwam dat de schipper weer naar boord terug moest.

Read More

Posted in sagen en legenden rond de Zuiderzee | Leave a comment

Voorteeken.

botter 1

 
VOORTEEKEN.
 
Wat is een strootje?

Zoo’n onschuldig halmpje, wie schenkt er aandacht aan?

Ja, zoolang ge op het land bent gaat dat door maar het verandert zoodra ge op een botter vaart en in de Zuiderzee de netten uit moet werpen om visch naar boven te brengen.

In dat geval beteekent een strootje heel wat.

Read More

Posted in sagen en legenden rond de Zuiderzee | Leave a comment

Schokland

schokland tek.

 
 
Schokland.
 
U denkt wellicht dat Schokland enkel maar zoo’n klein smal streepje land is dat ergens in de Zuiderzee ligt.

Ja, ja, dat lijkt ook zoo, maar het is nog iets anders ook.

Het is namelijk de plaats van samenkomst van alle mogelijke heksen, spoken en toovenaars die in en om de Zuiderzee huizen.

U hoorde b.v. nog nooit van de Motketel?

Read More

Posted in sagen en legenden rond de Zuiderzee | Leave a comment