Het weeshuis van Elburg

van Kinsbergenhuis

 
 

“Hier treurt het Weesken Met Gedult
 Dat Arm is Dog sonder Schult.
 En in sijn Armoe sou Vergaen
 Indien Men T Weigerdt Bij te Staen.
 So Gij Gesegent sijt van Godt
 Vertroost ons Met Uw Overschot.”
HET WEESHUIS TE ELBURG.
 
Het is niet goed de weeskinderen het huis dat hen gegeven werd te ontnemen.

Dat blijkt in Elburg.

In het Van Kinsbergenhuis woonden vroeger de wezen van de verongelukte zeelieden.

Liefderijk werden ze er opgenomen en verzorgd.

Had de onbetrouwbare zee de vaders genomen, welnu, het Van Kinsbergenhuis was daar om zich over de achtergebleven kinderen te ontfermen.

Read More

Posted in sagen en legenden rond de Zuiderzee | Leave a comment

Veurschiensel

botters

 
 
VEURSCHIENSEL.
 
Het gebeurde in de nazomer van het jaar 1908 dat een jonge Harderwijker visscher met z’n vader bij Urk voer.

Het was één uur en plotseling verscheen een wonderlijk licht in het Noordoosten.

Het was niet het noorderlicht, de voorbode van slecht weer, daarvan zouden die beide visschers niet zoo opgekeken hebben, maar het was iets zeer buitengewoons.

Read More

Posted in sagen en legenden rond de Zuiderzee | Leave a comment

De Barneman

dwaallicht

 

 
De Barneman.
De Harderwijker visschers weten wel wie en wat de Barneman is.

Dat is de aankondiger van storm uit het Noorden.

Niet altijd komt ie, de Barneman.

Neen, maar enkel wanneer de storm zeer hevig zijn zal. Dan kan het gebeuren dat de visschers hem zien. Hij heeft zijn vaste weg.

Read More

Posted in sagen en legenden rond de Zuiderzee | Leave a comment