Tochten door het luchtruim.

Bijvoegsel
van het
Bataviaasch Handelsblad,
Van Zaterdag, 4 October 1890 No. 227.
 
Tochten door het luchtruim.
Op leven en dood.

Een gevaarvolle luchtreis.

Hoeveel tijd tusschen dat oogenblik en onze redding verloopen is, valt niet in cijfers uit te drukken; in enkele minuten, doorleefden wij uren – en toch moet naar onze ruwe schatting ons lijden meer dan 2 uren geduurd hebben!

Geen pen vermag te beschrijven wat in dien tijd in onze hoofden en harten is omgegaan. Eén ding stond vast: we zouden samen strijden. En die gedachten gaf ons moed.

Ik herinner mij, dat Juhles het eerst zich aanbood on den sprong in zee te wagen: “We hebben geen gas meer voor 200 kilo, ik ben de zwaarste, zonder mij zult ge stijgen, stijgen is gered zijn, ik kan immers zwemmen……”.

Read More

Posted in Krantenberichten | Leave a comment

Een ontmoeting met de vliegende Hollander.

Een ontmoeting met de vliegende Hollander.

 
EEN ONTMOETING MET DE VLIEGENDE HOLLANDER.
 
De vliegende Hollander is niet alleen maar aan vreemde schippers verschenen.

Neen, ook aan hen, die aan de boorden van de Zuiderzee woonden vertoonde hij zich.

Maar ij trof het niet altijd even goed want de kapiteins uit die contreien waren geen kleintje vervaard.

Eens had een Makkumer schipper een ontmoeting met de Vliegende Hollander.

Read More

Posted in sagen en legenden rond de Zuiderzee | Leave a comment