Gedicht uit 1928

 
Gedicht uit 1928.
Cet animal est bien méchant
Quand on l’ attaque il se défend.
 
’t Was weer ouderwetsch gezellig
In den Harderwijker Raad;

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

‘t Is stil in Harderwijk

 

 
’t Is stil in Harderwijk.
Niet voor wie het oor te luisteren legt………..
 
Men hoort van nieuwe dingen
In ’t oude Harderwijk,
Men hoort haar lof bezingen
Haar foet’ren tegelijk
d’Een zegt: een aardig stadje

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

Scheiden doet weê

 

 
Scheiden doet weê
Dezer dagen ontving de landbouwer A.v.S. ter Horst
Gemeente Ermelo een bankbiljet van f 25,- waarop
Vermeld stond het navolgende gedicht:

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

De Visserij Tentoonstelling

 

 
De Visserij Tentoonstelling.

Harderwijk, het oud en roemrijk
Plaatsje aan het IJselmeer,
Nodigt ieder tot bezoeken,
In ’t bijzonder deze keer.

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

Arme Visschers

p_a__de_genestet

 
Arme Visschers
( P.A. de Génestet 1829 – 1861 )

I

’t Is nacht. De hut is klein, niet rijk, maar warm en dicht,

’t Vertrek vol schaduwen; – toch voelt gij ‘t, als een licht

Der liefde speelt er door met koesterende stralen

De schoorsteen draagt den schat van bontgekleurde schalen,

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

Hannus…de Amerikaanse wekker

wekker

 
HANNUS
En
De Amerikaanse Wekker.
 
De Veurugge veertien dagen bink zo merakels drok e-wes met mês vaoren en bouwen, dak verduld geen tied e-had hebbe um un hartelukke bek vol mit jeullen te praoten. Mer noon kan uk ut net effen te wachten en daorumme zak jeullen dan me rus effen ies vertellen over de Amerikaanse wekker. Ja, volluk, dee Amerikaanse wekker hef heel wat te doon e-maakt in ons rustugge huushouwinkjen.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

de Groote Poorte…

 

 

Een waore gebeurtenis aan de Groote Poorte in ’t jaor 1839

Gedicht van wijlen den heer R.KOK .

 

’t Was wienter….beek, rivier en zee,  ’t was al bedekt mit ies;
In ’t bosch was ’t stil, geen voegel zong,  De lucht was vaol en gries.
De koude Noordenwiend drong fel,  Deur scheur en naojen heen;
                     ’n Fiene jachtsnee stoof in ’t rond  En d’aarde was as steen.
Geen starv’ling, dee men buuten zag,   Elk bleef, as ’t kon, in huus,
                          De rieke in ’t weeld’rig woenvertrek   En d’arme in z’n kluus
As ’t kon…..want waor de bange nood  Van d’armoe rupt : “ ‘k Beveel!!”
                Daor drift ie mit z’n geeselroe   Z’n slaven in ’t gareel.
“ Staot op, naor ’t bosch en …

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment