‘s Heeren-Loo

tempeliers

 
’s Heeren – Loo.
 
   Onder de geestelijke ridderorden, die tijdens de kruistochten tot stand kwamen, is die van St. Jan de oudste, daar zij reeds van het jaar 1048 dagteekent, toen door eenige bedevaartgangers uit Italië, te Jeruzalem een kapel benevens een hospitaal gebouwd werd ter verpleging van zieke pelgrims.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Een daggien naor Amsterdam.

station Harderwijk

 

 
Een daggien naor Amsterdam.
 
Alle meensen gaon met vakansie en de vrouwe höl mar neet op te zeuren dat wie ook ies un daggien mossen uutgaon. Noen, dat was un heel gedoe, want wie waren nog nooit mit de trein vort ewest. Alleinug hadden wie wel ies mit de busse naor Harderwiek ewest, naor de veemark.

Read More

Posted in Verhalen bundel | 1 Comment