De slag op de Zuiderzee.

Alva

 

De slag op de Zuiderzee.

1

Het water is ons element,

De zee bruischt onze glorie!

 

’t Is met volken en staten als met personen en gezinnen. Allen staan onder dezelfde leiding, allen worden door dezelfde hand bestuurd en gevoerd tot dat punt, waarheen zij ter bereiking van het groote doel gebracht moeten worden. Vandaar dat zich somtijds de eene ramp op de andere schijnt te stapelen; maar vandaar ook, dat niet zelden de eenen zegen de wegbereider schijnt te zijn voor den anderen.

’t Laatste gedeelte van ’t zoo merkwaardige jaar 1573 gaf daar treffende bewijzen van. Nauwelijks was van Alkmaar de victorie begonnen of de zee voerde ons nieuwe lauweren toe. Lauweren, die voor de toekomst van niet minder gewicht waren, dan …

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment