Het bekroonde “Stedelied”.

 

De Harderwijker 10 october 1930.

 

Het bekroonde “Stedelied”.

 

Heil! Harderwijker Veste,

Aan ‘d oever van de zee:

Voor ons besef de beste

Van aller steden steê!

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

Mr. Johan Schrassert – Harderwijk als Hanse-Stad.

Harderwijk

Harderwijker Courant, 25-02-1931.

 

Mr. Johan Schrassert

Harderwijk als Hanse-Stad.

 

Bewerkt naar gegevens uit:

Hardervicum Antiquum ofte Beschrijvinge

Der Stadt Harderwyck door mr. Johan Schrassert,

Raad en secretaris derzelver Stadt.

Gedrukt bij Jan Rampen,

Stads-drucker 1730.

Read More

Posted in Verhalen bundel | 2 Comments

Nunspeet, geschreven in het jaar 1902

kerk 1

 

Overveluws Weekblad  1929.

 

Nunspeet.

Door wijlen Meester DROST

Geschreven in het jaar 1902.

 

Zooals allen bekend is, behoort de streek die wij bewonen tot dat deel des Lands, dat reeds in oude tijden den naam van Vaal-ouwe dat is “schrale grond” droeg, in tegenstelling van Bat – ouwe d.i. beste grond.

Read More

Posted in Nunspeet | 2 Comments

De herinnering van peter

220px-Willy_Stöwer_-_Antwerpen_1914

 

 

De herinneringen van “Peter”

Auteur: Ariane De Borger.

 

Mijn overgrootvader heeft me nooit kunnen vertellen over zijn leven als soldaat tijdens Wereldoorlog I. Maar met wat mijn grootmoeder naliet, aan verhalen en voorwerpen uit die tijd, kan ik zijn Groote Oorlog reconstrueren. Eens geen verhaal uit de loopgraven, het lot stuurde hem de andere kant uit.

Read More

Posted in Belgen in Harderwijk | 2 Comments

Bazar-Epidemie.

 

 

Bazar-Epidemie.

 

Heeft een bestuur ’n leege Kas,

Dan zit het niet in zak en asch,

Noch met de handen in ‘t haar,

Het houdt direct maar….’n Bazar.

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

Het strandplan van 1929

strandplan 16-2-1929

 

Het strandplan 1929.

 

In het jaar 1929 werd er een strandplan gelanceerd, voor de inwoners van Harderwijk maar ook voor de mensen van buiten Harderwijk. Het plan zag er als volgt uit.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

De Legende van de Hongardstraat

De Legende van de Hongardstraat

Overveluws Weekblad 12 September 1931.

 

De legende van de Hondegardstraat te Harderwijk.

 

Even goed als de schoone stad Venetië er een legende op na houdt ( immers er wordt verhaald, dat vluchtende landbouwers, bevreesd voor de roovende en moordende benden van Attila, die stad hebben gesticht, nadat zij een groote vlucht duiven gevolgd waren die zich daar ook nestelden) even goed houdt ons Harderwijk er zijn legende op na, die van geslacht op geslacht is oververteld, en waardoor de Hondegardstraat zijn naam kreeg, die ze door alle wisselingen des tijds heeft behouden.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment