Eenige oudheden en volksgebruiken.

kanonneken

 

 
Eenige oudheden en volksgebruiken,
Medegedeeld door een liefhebber van oudheden,
uit de omstreken van Elburg.
 

Een half uur ten zuiden van Nunspeet, in de woeste heide, bevindt zich een duin, welke algemeen bekend is onder de benaming van Mytstede of Mytstee; dezelve bestaat uit eene holte, omtrent 8 à 10 voeten beneden het gewone maaiveld, en heeft de gedaante eener halve maan, in welker midden, en wel op eene regte lijn, zich drie cirkelvormige zitplaatsen bevinden, van 5 Nederlandsche ellen diameter, op eenen onderlingen afstand van 5 Nederlandsche ellen. – Dit vlak is omzoomd met eenen wal, ter gemiddelde hoogte van 12 ellen boven het maaiveld, op welker kruin, aan de west- en noordzijde, 17 nog zigtbare ronde gaten, op omtrent 4 ellen onderlingen afstands van elkander, en in verband

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Leave a comment

Een Geldersch Lied ( Staring)

Een Geldersch Lied ( Staring)

 

 

 
Een Geldersch lied.
 
Ik ben uit Geldersch bloed;
Geen vleitoon klinkt mij zoet;
Mijn volksspraak, luttel rond,
Geeft nog den klank terug,
Uit ons vaadren mond.

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

Het Udler meir.

Het Udler meir.

 

 

 
Het Udler meir.
( bij Garderen op de Veluwe )
 
Daar, waar het vale heideveld
Een vischrijk meir omsluit,
En ’t oog op de overoude schans
Des woesten Noormans stuit;
Of weder op ’t geboomte rust,
Dat eeuwen heugnis draagt,
En ’t gastvrij dak den wandlaar schut,
Door stormwind voortgejaagd.

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

Het Putter- en Sprielderbosch.

Sprielderbos

 

 
Het
Putter – en Sprielderbosch.
 

Tusschen Putten en Garderen, westwaarts van den straatweg van Amersfoort en Harderwijk, liggen het Putter – en het Sprielderbosch. Wie het Putterbosch bezoekt, moet niet verzuimen de zoogenaamde Hunnebedden in oogenschouw te nemen. Met de Drentsche Hunnebedden hebben zij niet anders dan de naam gemeen, maar zijn toch, evenmin als deze, van het volk der Hunnen afkomstig. Zij bestaan uit ronde uithollingen van den grond, omgeven door eenen kleine ophooging, waarin zich urnen bevinden, en wel van ruwe bewerking, niet in het vuur gebakken en grijs van kleur. Ze zijn met boschbeziënstruiken en eikenschaarhout begroeid.

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Leave a comment

Blauwe Gerrit.

Blauwe-Gerrit-Diensten-751×1024

 

 

 

Blauwe Gerrit.
Een Veluwse sage over een plaaggeest.
 

Blauwe Gerrit, ook wel Blauwbroek genoemd, is een aapachtig plaagwezen. Hij is vrijwel op de hele Veluwe bekend. Hij springt op verlaten plaatsen en op duistere avonden mensen onverhoeds op de schouders. Hij maakt zich steeds zwaarder, zodat ze bekaf worden en ze zijn blij als ze eindelijk de bewoonde wereld bereiken. Ook duwt hij wandelaars opzij die in het karrespoor lopen – vooral waar twee wegen of paden elkaar kruisen. En hij danst tussen de struiken, alsof hij van de duivel bezeten is. Blauwe Gerrit ziet er dan uit als een blauw waas van geheimzinnig licht, dat op en neer gaat.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Briefwisseling Putten en Elburg 1361

wapen van Elburg


 
Verhede brief tusschen den Heer Herben van
Putten en de stad Elburg van 1361, (*)
En
Memorial van Feijtelijkheden door Herman
De Vos gepleegd, of de Veluwe in 1361 en
1480 – 1482. ( ϯ )
 

Dit ist ghebrec dat die Scepenne van der Elborgh hebben an her Herberte als van den Vrede die onsz Hertogen van Ghelre End zine vrende her Herberte van Putten voersz ghedeghedint hebt.

(*)  Elburger archief, Lade 4, no.11.

(ϯ) Elburger archief, Lade 4, no.33; door ouderdom bijna onleesbaar en versleten.

Dit stuk is opgemaakt tijdens het besluit der vier steden Harderwijk, Hattem, Kampen en Elburg van onder aanvoering van den overste Linteloe, Old- Putten, het zoogenaamde Vossennest, een roofslot bij Elburg, uit te roeijen, in het jaar 1482. Hierin zijn zij ook geslaagd, daar het slot ingenomen, verwoest werd en de gebroeders Herman en Roelof de Vos gevangen genomen.

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Leave a comment