Bijssel.

Veluwe

 

 

 
Bijssel,
In de stormvloeden van de jaren 1367 en 1717.
 

In den Noord- westelijken uithoek der Over- Veluwe, onder het ambt Doornspijk, ligt, te midden van welige hooi- en weilanden, langs het strand der Zuiderzee, de buurschap Hoog – Bijssel, met slechts vijftien woningen, welker bewoners, ten getale van 68, zich met akkerbouw en veeteelt bezig houden, die hun, daar zij weinig behoeften hebben, op hunne, door de bestaande zeewering voor de stormvloeden beveiligde, landerijen een genoegzaam bestaan verschaffen.

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | 2 Comments

Het huis Hulkestein

2-rudolf-van-diepholt

 

 

 
Het huis Hulkestein.
 

Er zijn wandelaars geweest, die meenden, dat zij, tusschen Bunschoten en Nijkerk, aan het zuiderzeestrand staande, aan een soort van gezigtsbegoocheling onderhevig waren. Met aandacht starende op de stille blaauwe golfjes, bij laag water, zagen zij duidelijk, nu eens gedeelte van eenen toren, dan weder de overblijfselen van een oude poort, soms ook eene opening als van een venstertje, verscholen in zwaar, maar oud en half vergaan muurwerk.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Het blaauwe kruis

Veluwe3

 

 

 
Het Blaauwe Kruis,
Bij den Crijmelhorst onder Doornspijk.
 

Voorzeker hebt gij, lezer, nimmer de plek bezocht, waar oudtijds het Blaauwe Kruis te Doorspijk gestaan heeft, en nog minder u met de geschiedkundige herinneringen, welke deze plaats oplevert, bezig gehouden. Indien gij lust hebt, volg mij dan op een klein uitstapje; te klein om u te vermoeijen, doch rijker aan geschiedkundige bijzonderheden, dan menig lijvige reisbeschrijving.

Hier is de plaats, waar het blaauwe, hartsteenen kruis, met het beeld des Heilands, gestaan heeft; waar het in 1438, door bijzondere vergunning van hertog Arnold, als grensscheiding geplaatst werd, tusschen het gebied van Elburg en den Wessinger kerkdijk onder Doornspijk, bij de destijds plaats gehad hebbende uitbreiding der stadsvrijheid.

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Leave a comment