Over de groevenmalen.

Over de groevenmalen.

 

 

 
Over de Groevenmalen
Bij begrafenissen in ’t Oldebroek op de Veluwe.
 

Het is niet lang geleên, dat ik mij wou vertreden,

En aan een wandeling een uurtje ging besteden;

Toen zag ik in het dorp een huis vol lieden staan,

All’n in hun zondagspak, met rouwgoed aangedaan.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Winteravondwandeling.

Winteravondwandeling.

 

 

 
Winteravondwandeling
Van Elburg naar de nieuwe Dronther – sluis
Over de Zuiderzee en terug.
 

Wannneer mijnen lezers de wandeling, die wij onlangs naar het Blaauwe Kruis bij den Krimelhorst in Doornspijk gedaan hebben, niet ongevalig is geweest, zou ik wel lust hebben voor te slaan, om, in hun gezelschap, eene winterwandeling over het ijs, langs het Zuiderzeestrand, naar de Nieuwe Dronther – sluis te doen. Ik zal dan ten twee ure, als wanneer de schaatsenrijders, en ook gij, mijne vrienden, waarschijnlijk uw middagmaal zult genomen hebben, mij aan de Oude Haven bevinden, vanwaar de schaatsbaan, behoorlijk geveegd, zich op eenen afstand van omtrent twee uren aan ons oog vertoont.

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Leave a comment

Bijgeloof op de Veluwe.

zwarte katjes

 

Hutspot
Voor Bijgeloovigen, op de Veluwe.
 

Huislook op het dak geplant, is eene waarborg tegen het inslaan van een onweer.

Een paardenkop op den stal geplaatst, bevrijdt de paarden en het vee van de nachtmerrie.

Wie een zoutvat omgooit, mag het zout niet opnemen, anders heeft twist of ongeluk te wachten.

Wie de geelzucht heeft, moet zich in een vat met teer spiegelen, dan geneest deze ziekte.

Read More

Posted in Geldersche Volks-almanak | Leave a comment