De overrompeling van Elburg door D. van Lintelo in 1480.

elburg

 

 
De overrompeling van Elburg door

van Lintelo in 1480.

 

Belangrijk is het, na te gaan, hoe noode de Gelderschen in vroeger eeuwen zich aan vreemde heerschappij onderwierpen, en, wanneer overmagt hun het juk daarvan op de schouderen had gelegd, zich telkens daarvan wisten te ontworstelen, en den strijd niet staakten eer zij hunne onafhankelijkheid gehandhaafd hadden. Zoo was het, toen, in ’t laatste vierendeel der vijftiende eeuw, het magtige huis van Bourgondië, door Karel den Stoute vertegenwoordigd, dat gewest besprong.

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Leave a comment