Eene Elburger Beestenmarkt

elburg

EENE ELBURGER BEESTENMARKT,
In 1849 geschetst.

 
“Zie zoo! Now ben ‘k schrap,’k heb de messen ‘ewet
Et brood en de telders op toafel ‘ezet,
Ik heure de briepot al koaken,
En hef’ now een ieder zien moaltied ‘edoan
Dan is ‘et ook tied om noa bedde te goan
Want mèrgen is ’t vroege al weer spoken.”

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Leave a comment

Geschiedenis der Veluwe, 1481 – 1483, Verdrag te Nunspeet 1481, Velrehof Nunspeet.

notulen 12jan. 1481 Nunspeet

 

 

 
Aanteekeningen
Uit de geschiedenis der Veluwe, gedurende
De jaren 1480 – 1483.
 

De aanhoudende verdeeldheden der partijen in Gelderland, welke hetzelve gedurende de tweede helft der XVde eeuw vooral teisterden, werden nog vermeerderd nadat hertog Adolf van Egmond in den bloei van zijn leven overleden was en ééne dochter en éénen zoon had achtergelaten, op welken laatstgemelden de schepter zoude moeten overgaan. – Frederik van Brunswijk werd als momber der minderjarige kinderen aangesteld; doch nadat hij krankzinnig was geworden, werd hij, volgens de keuze der Gelderschen, door den bisschop van Munster, Hendrik van Swartzenberg, vervangen, die voor den tijd van zes jaren tot deszelfs schutsheer, en tot momber der minderjarige kinderen van Adolf werd aangesteld; en deze betuigde toen in die hoedanigheid, “ vooral de wereld, de landen van Gelre en Zutphen, voor de kinderen en wezen van Adolf te zullen bezwaren.”

Read More

Posted in H.G. Haasloop Werner. | Leave a comment