Een verstandshuwelijk tussen hertog en abt.

Oorkonde van Arent thoe Boecop over de keurmede van horige lieden van Gerven uit 1389.

 

 
Een verstandshuwelijk tussen hertog en abt.
Over de aftakeling van het hofstelsel in de late middeleeuwen.
Peter Bijvank.
Artikel
Literatuurlijst
Bijlage 1, 2, en 3.
 

Op 25 mei 1457 sloten de abt van het klooster de Abdinghof te Paderborn, Hendrik d’Wrede, en de hertog van Gelre, Arnold van Egmond, een overeenkomst over de horige lieden en goederen van het klooster op de Veluwe. Er werd vastgelegd dat de hertog een derde deel van de geïnde boetes kreeg waarbij hij als tegenprestatie bijstand verleende bij het handhaven van de ( klooster) regels. Al ver voor het afsluiten van deze overeenkomst bemoeide de graaf en latere hertog van Gelre zich met de kloosterzaken van de abdij van Paderborn.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment