Van Naaischool naar Christelijke Huishoudschool 1898 – 1968.

Naaischool

 
Van naaischool naar
Christelijke Huishoudschool.
1898 – 1968.
 
School startte op initiatief van enkele dames
Als naaischool.
 

    Op 31 maart 1898 kwamen enkele dames bijeen tot stichting van de vereniging “Steun aan Vrouwenarbeid” met als doel het oprichten van een naaischool. Nadat een bestuur en commissie waren samengesteld werd begonnen met de voorbereidende werkzaamheden.

Op de bestuurs- en commissievergadering ( besloten was om gezamenlijk te vergaderen) van 8 mei werd het leerplan goedgekeurd. De duur van de cursus zou drie jaar bedragen en de kosten werden begroot op plm. ƒ 7,- per leerling per jaar.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment