Begraafplaatsen in en bij Harderwijk

Begraafplaatsen in en bij Harderwijk.
Harderwijker Courant 27 Maart 1935.
    Een paar weken geleden werd de belangstelling der ingezetenen van Harderwijk gevestigd op een groot aantal menschelijke geraamten die in de grond aan de Tuinstraat waren opgegraven. Men sprak van meer dan 100 geraamten, die schots en scheef op elkaar lagen. Deze vondst geeft mij aanleiding mede te deelen hetgeen aangaande begraafplaatsen te Harderwijk bekend is.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment