De stad Harderwijk.

Harderwijk

 
De Stad Harderwijk.
 

Wanneer een hollandsch reiziger over Amersfoort en Nijkerk naar Zwolle reist, vindt hij daar waar de straatweg de Zuiderzee raakt, de oude en eenmaal zoo rijke en aanzienlijke stad Harderwijk, thans de tweede van het Geldersche arrondissement Arnhem.

De oorsprong dezer plaats ligt in het duister. Waarschijnlijk dankt zij hare stichting aan hare gunstige ligging op een eenigzins verheven grond, ten opzigte der vroegere laag gelegene landen langs het meer Flevo. Dit meer, bij elken hoogen waterstand der rivieren, de omgelegene streken onder water zettende, noodzaakte de oeverbewoners, om bij iedere overstrooming hun land te verlaten en op den hoogen zandgrond een veilig toevlugtsoord te zoeken. Van hier zal Harderwijk ook welligt zijnen naam ontleend hebben; immers in eenen brief van den jare 1312 vinden wij de stad Herderwijc genoemd.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment

Het wasschen der schapen.

schapen scheren

 

 
Het wasschen der schapen.
 

Onder de vrolijke gebruiken van het landleven, welke het hart van den wandelaar die langen tijd in volkrijke steden was opgesloten, met vreugde vervullen, behoort ook voorzeker het scheren der schapen. Wie uwer, mijne lezers, de Veluwe gaat bezoeken, trachte vooral het Uddelermeer bij het dorp Garderen te gaan zien, waar men in de maand Junij de schapen, met dikke wol bekleed, voorzigtig te water laat en hun “de huid gewasschen wordt.” Gij zult dan getuigen zijn van luimige scherts en vrolijk gelach.

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment