De ontaarde Zoon

Arnold_van_Egmond

 

 

De ontaarde Zoon.
 

Het is een eenig genoegen van de beoefening der geschiedenis, dat men daarin somtijds trekken van reine deugd, menschlievendheid en zelfsopoffering vindt opgetekend, die ieder onbedorven gemoed diep bewegen; of ook mannen geschetst vindt, wier geaardheid en bedrijven hen tot een sieraad van hunnen tijd verhieven. De geschiedenis van ons vaderland is, Gode zij dank! Rijk in zulke trekken en in zulke karakters. Doch zoo nuttig het is, daarbij te verwijlen, zoo leerzaam kan het somtijds zijn, het lot der zedelijke wangedrochten na te gaan, waarvan ook ons vaderland er enkele heeft voortgebragt. Hun leven leert niet slechts, tot welk eene laagte de mensch zinken kan, die alleen aan de stem zijner woeste driften gehoor geeft; het verkondigt …

Read More

Posted in Verhalen bundel | Leave a comment