Een Geldersch Lied ( Staring)

Een Geldersch Lied ( Staring)

 

 

 
Een Geldersch lied.
 
Ik ben uit Geldersch bloed;
Geen vleitoon klinkt mij zoet;
Mijn volksspraak, luttel rond,
Geeft nog den klank terug,
Uit ons vaadren mond.

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

Het Udler meir.

Het Udler meir.

 

 

 
Het Udler meir.
( bij Garderen op de Veluwe )
 
Daar, waar het vale heideveld
Een vischrijk meir omsluit,
En ’t oog op de overoude schans
Des woesten Noormans stuit;
Of weder op ’t geboomte rust,
Dat eeuwen heugnis draagt,
En ’t gastvrij dak den wandlaar schut,
Door stormwind voortgejaagd.

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

Aan ‘t Uddelemeer.

 

Aan ‘t Uddelermeer. door H. Mohrmann.

 

Meer nog dan de vale heide

Biedt de zoom van ‘s Konings meer,

Schaapje! uw klaverrijke weide;

Vlei u te Uddel rustig neer.

‘t Is te warm voor winterkleeren,

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

Afscheid aan Harderwijk.

 

 

Overveluwsweekblad / Harderwijkerkrant  28 september 1929.

 

Afscheid aan Harderwijk.

Bij het eindigen van het seizoen.

 

Door Zuiderzee en Veluwzand

Door bosch en hei en wei en strand

Ligt Harderwijk omsloten.

Als kleinood van een eerekroon,

O, oude stad, zoo lieflijk schoon,

Zijt gij er in gegoten.

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

OPEN BRIEF

OPEN BRIEF

 

Overveluws Weekblad 17 juni 1931.

OPEN BRIEF

van de “Stad Harderwijk”

aan de “Kasteel Staverden”.

Neen hoor, ik schrijf niet “hooggeachte zuster”

Al acht je ook jezelf een vorstenkind gelijk

Je denkt dat jij de schoonste zijt van allen

En noemt jezelf gewis: “Miss Harderwijk”

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

Het bekroonde “Stedelied”.

 

De Harderwijker 10 october 1930.

 

Het bekroonde “Stedelied”.

 

Heil! Harderwijker Veste,

Aan ‘d oever van de zee:

Voor ons besef de beste

Van aller steden steê!

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment

Bazar-Epidemie.

 

 

Bazar-Epidemie.

 

Heeft een bestuur ’n leege Kas,

Dan zit het niet in zak en asch,

Noch met de handen in ‘t haar,

Het houdt direct maar….’n Bazar.

Read More

Posted in Diverse gedichten | Leave a comment