Moordaanslag te Nunspeet!

pistool a

 
1849.
Moordaanslag te Nunspeet!
 
De avond van den 27 Maart dezes jaars, heeft een schouwspel opgeleverd, waarvan men de wedergade vergeefs zal zoeken in de verhandelingen van het lijfstraffelijk regt.

De Ambtenaar van de belastingen S……zich lasterlijk beleedigd achtende door den Luitenant der Schutterij van B…… laat dezen bij zich ontbieden en houdt hem een ongeladen pistool voor, met het gevolg, dat gemelde Officier, al gillende en schreeuwende,

Read More

Posted in Krantenberichten | Leave a comment

Tochten door het luchtruim.

Bijvoegsel
van het
Bataviaasch Handelsblad,
Van Zaterdag, 4 October 1890 No. 227.
 
Tochten door het luchtruim.
Op leven en dood.

Een gevaarvolle luchtreis.

Hoeveel tijd tusschen dat oogenblik en onze redding verloopen is, valt niet in cijfers uit te drukken; in enkele minuten, doorleefden wij uren – en toch moet naar onze ruwe schatting ons lijden meer dan 2 uren geduurd hebben!

Geen pen vermag te beschrijven wat in dien tijd in onze hoofden en harten is omgegaan. Eén ding stond vast: we zouden samen strijden. En die gedachten gaf ons moed.

Ik herinner mij, dat Juhles het eerst zich aanbood on den sprong in zee te wagen: “We hebben geen gas meer voor 200 kilo, ik ben de zwaarste, zonder mij zult ge stijgen, stijgen is gered zijn, ik kan immers zwemmen……”.

Read More

Posted in Krantenberichten | Leave a comment

1817- Harderwijker helden

bat courant 20-09-1817 HWIJK

 

 

 
Harderwijker Helden.
 
Snuffelend in diverse kranten uit binnen – en buitenland kwam ik dit bericht over dappere redders uit Harderwijk tegen die ik u niet wil onthouden en zeker niet omdat het in de Bataviasche Courant stond van 20 september 1817.
 
 

Harderwijk,den 28 Februarij 1817.

De aanhoudende storm was zeer noodlottig voor eenige schepen, welke eene schuilplaats zoekende, op onze reede ten anker gekomen waren;van deze seinden gisteren morgen vroeg, drie vriesche tjalken om hulp, zonder dat onze hulpvaardige varensgezellen de mogelijk zagen, om hier aan te voldoen doordien al de groote visschersschuten afwezig waren, en de vreeslijk woedende storm het gebruik van kleinere verbood.

Read More

Posted in Krantenberichten | Leave a comment