Het Leerlooien

leerlooien 2

 

 
Het Leerlooijen.
 

Het dier vele nuttige handwerken, welke in ons vaderland met veel ijver en goed gevolg uitgeoefend wordt, en waardoor vele handen arbeid ontvangen is het leerlooijen, of het leder bereiden van de huiden van het rundvee, ossen, enz.

De huiden, welke daartoe in het najaar worden opgekocht, worden door den leerlooijer eerst van de hoornen en staarten ontdaan, vervolgens aan eenen waterkant uitgespreid, waartoe verscheidene handen, die elk haar bijzonder werk hebben, zamen arbeiden.

Vele handen, zegt het vaderlandsch spreekwoord, maken den arbeid ligt, zoo is het ook hier gesteld, de eene werkman rijgt de huiden door het hoorngat aan een touw, een ander weder spreidt dezelve uit in het water, met het haar naar boven gekeerd, ten einde dezelve des …

Read More

Posted in oude ambachten | Leave a comment