Schoonderbeek.

schoonderbeek_webimage

 

 

 
Schoonderbeek.
Door
Mr. G. A. de Meester.
 

De tijden zijn voorbij, dat een smid den toegang tot de gedenkschriften der voorvaderen moest banen; doch zijn de tijden evenzeer voorbij, dat de komenijswinkel of de papiermolen pakketten gebruikt, waarin de geschiedvorscher nog menig belangrijk punt opgehelderd zou vinden? Zijn er op zolders, in kisten of kasten nog geene schatten onder het stof bedolven en aan de vergetelheid overgegeven? Wij vreezen het te zeer.

Elders zag ik mij in staat gesteld, vroegere regten van de Veluwsche wouden, inzonderheid der eeuwen tellende bosschen in de nabijheid van Putten, voor vernietiging te beveiligen. Geen wonder, dat ik toen de wensch uitte, dat nog meerdere dusdanige schriften der vergankelijkheid mogten ontrukt worden. En weldra bleek het mij, dat het ook den Putter aangenaam geweest was, iets van zijne gemeente voor meer dan duizend jaren te vernemen.

Read More

Posted in Geldersche Volks-almanak, Redactie | Leave a comment

Rijm onderdeur HK 128

 

Rijm onderdeur HK 128.

 

Geef nooit de moed verloren

Hoe of ’t ook tegen loopt,

Je best gedaan in ’t leven-

Verliest noch moed noch hoop.

(Botter HK128 – Willem Foppen (1897-1975)

Posted in Redactie | Leave a comment

Doofstomme Rus….

 
Doofstomme Rus….
 
Bakker van Poelgeest in de Hondegatstraat had in het laatste oorlogsjaar een wel heel bijzondere onderduiker. De Russische soldaat Daniel Iwanow was ontsnapt uit een Duits krijgsgevangenkamp in de buurt van Osnabrück en kwam via de IJssel en Zwolle in de omgeving van Harderwijk terecht.

Read More

Posted in Redactie | Leave a comment

OPROEP

Vispoort van Dijk

Wie kan mij wat meer vertellen over de schilder van dit schilderijtje van de Vispoort?

 

Posted in Redactie | Leave a comment

Ter inleiding

H.H.Herzog

Vroeger ontkwam je er niet aan.

“ Van wie bin ie er ene?”
Ik ben Hendrik van Grietjen van Hendrik Brands de Rijks tuinman , vele van u zullen dit nog wel kennen of het nog steeds gebruiken.

Nou die Grietjen Brands was gehuwd met Rinus Herzog en deze man heeft mij na zijn overlijden heel veel verhalen nagelaten,die ik graag wil delen met u.

Veel van deze verhalen heeft hij in boekvorm gemaakt en in kleine oplage verspreid en heeft maar een klein aantal mensen bereikt,vandaar mijn idee om een website te maken om iedereen die het lezen wil,te laten mee genieten van deze mooie vrije tijds besteding van deze man.

Heel veel uren heeft deze man doorgebracht in het Gemeente archief van …

Read More

Posted in Redactie | 4 Comments