Een ontmoeting met de vliegende Hollander.

Een ontmoeting met de vliegende Hollander.

 
EEN ONTMOETING MET DE VLIEGENDE HOLLANDER.
 
De vliegende Hollander is niet alleen maar aan vreemde schippers verschenen.

Neen, ook aan hen, die aan de boorden van de Zuiderzee woonden vertoonde hij zich.

Maar ij trof het niet altijd even goed want de kapiteins uit die contreien waren geen kleintje vervaard.

Eens had een Makkumer schipper een ontmoeting met de Vliegende Hollander.

Read More

Posted in sagen en legenden rond de Zuiderzee | Leave a comment

Het weeshuis van Elburg

van Kinsbergenhuis

 
 

“Hier treurt het Weesken Met Gedult
 Dat Arm is Dog sonder Schult.
 En in sijn Armoe sou Vergaen
 Indien Men T Weigerdt Bij te Staen.
 So Gij Gesegent sijt van Godt
 Vertroost ons Met Uw Overschot.”
HET WEESHUIS TE ELBURG.
 
Het is niet goed de weeskinderen het huis dat hen gegeven werd te ontnemen.

Dat blijkt in Elburg.

In het Van Kinsbergenhuis woonden vroeger de wezen van de verongelukte zeelieden.

Liefderijk werden ze er opgenomen en verzorgd.

Had de onbetrouwbare zee de vaders genomen, welnu, het Van Kinsbergenhuis was daar om zich over de achtergebleven kinderen te ontfermen.

Read More

Posted in sagen en legenden rond de Zuiderzee | Leave a comment

Veurschiensel

botters

 
 
VEURSCHIENSEL.
 
Het gebeurde in de nazomer van het jaar 1908 dat een jonge Harderwijker visscher met z’n vader bij Urk voer.

Het was één uur en plotseling verscheen een wonderlijk licht in het Noordoosten.

Het was niet het noorderlicht, de voorbode van slecht weer, daarvan zouden die beide visschers niet zoo opgekeken hebben, maar het was iets zeer buitengewoons.

Read More

Posted in sagen en legenden rond de Zuiderzee | Leave a comment

De Barneman

dwaallicht

 

 
De Barneman.
De Harderwijker visschers weten wel wie en wat de Barneman is.

Dat is de aankondiger van storm uit het Noorden.

Niet altijd komt ie, de Barneman.

Neen, maar enkel wanneer de storm zeer hevig zijn zal. Dan kan het gebeuren dat de visschers hem zien. Hij heeft zijn vaste weg.

Read More

Posted in sagen en legenden rond de Zuiderzee | Leave a comment

Het Zeekalf

het zeekalf

 

 
HET ZEEKALF.
 
Er was eens een verschrikkelijk vloekbeest van een schipper. Een liederlijk mensch zooals men maar zelden had gezien.

Van elke tien woorden die n ie in de mond nam waren er tien godslasterlijke vloeken.

Zijn mes zat hem los in de schede en met Wijntje en Trijntje stond ie op goede voet.

Maar hij werd voor zijn liederlijkheid gestraft.

Read More

Posted in sagen en legenden rond de Zuiderzee | Leave a comment

meer spookgeschiedenissen

botter

 

 
 
MEER SPOOKGESCHIEDENISSEN.
 
Er zijn meer Harderwijker schippers die wonderlijke dingen gezien hebben.

Zoo b.v. de visschers die te Schokland bij Emeleroord geankerd lag.

Hij was daar binnengevallen vanwege het slechte weer. Blij dat ie veilig was ging ie aan land zich een beetje verpoozen. Maar aan alles komt een eind.

Ook aan het gezellig samen zijn op Schokland. De tijd kwam dat de schipper weer naar boord terug moest.

Read More

Posted in sagen en legenden rond de Zuiderzee | Leave a comment

Voorteeken.

botter 1

 
VOORTEEKEN.
 
Wat is een strootje?

Zoo’n onschuldig halmpje, wie schenkt er aandacht aan?

Ja, zoolang ge op het land bent gaat dat door maar het verandert zoodra ge op een botter vaart en in de Zuiderzee de netten uit moet werpen om visch naar boven te brengen.

In dat geval beteekent een strootje heel wat.

Read More

Posted in sagen en legenden rond de Zuiderzee | Leave a comment