Een gevecht als voorspel hoofdstuk 1

illustratie hoofdstuk 1

 

 
Hoofdstuk 1
Een gevecht als voorspel.
De zware eikenhouten deur van het stadhuis aan de Broeren zwaaide langzaam dicht achter Wolf van Ommeren, schepen van de Hanzestad Harderwijk, reder en zeevaarder,koopman, en een gewaardeerd lid van het Sint Joris Gilde.

Read More

Posted in 't Geuzenjonk van Harderwijck | Leave a comment

Een bode keerde terug hoofdstuk 2

 

 
Hoofdstuk 2
Een bode keerde terug
Een wolf jankte in de bossen van Boeschoten en schoot dan weg naar de konijnenbelt om een prooi te slaan.

Een ruiter slingerde zich voor de herberg “De Peppelboom”in het zadel en wende glimlachend het hoofd om.

Read More

Posted in 't Geuzenjonk van Harderwijck | Leave a comment

Plannensmeders hoofdstuk 3

 

 
Hoofdstuk 3
Plannensmeders
Een paard zwenkte af naar links in de Smedepoortstraat en niet naar rechts. Op zichzelf was dat niet vreemd. Nu echter wel. Deze handelswijze van Wolter Hubrechtse zou voor de stad en voor verschillende poortes van grote betekenis blijken te zijn, voor later.

Read More

Posted in 't Geuzenjonk van Harderwijck | Leave a comment

Monnikenwerk hoofdstuk 4

 
 
Hoofdstuk 4
Monnikenwerk
Er lag een glimlach over het gezicht van Everhardus Doesborgh, toen hij de klopper op de kloosterdeur liet vallen. Bang!

Het daverde door de gangen, als een oorlogskreet.

Read More

Posted in 't Geuzenjonk van Harderwijck | Leave a comment

Noey Roest volgt een spoor hoofdstuk 5

tekening hoofdstuk 5

 
 
Hoofdstuk 5
Noey Roest volgt een spoor
De volgende morgen trok Gosen Zeegers in de Kleine Oosterwijk de deur achter zich dicht en lachte de nieuwe dag tegen.

Read More

Posted in 't Geuzenjonk van Harderwijck | Leave a comment

Er dreigt gevaar hoofdstuk 6

 

 
Hoofdstuk 6
Er dreigt gevaar
Vier jaar later.

De Donkerstraat lag in het licht van de zomerzon, toen Diedel Aeltsdochter de deur van het weeshuis achter zich dichttrok en het blijde licht binnenstapte. Ze haalde opgelucht adem nu ze buiten het sombere huis stond. Snel deed ze een paar stappen op de stoffige straat om weg te komen. Ze had opeens erge haast.

Read More

Posted in 't Geuzenjonk van Harderwijck | Leave a comment