Een Tooverkol…

 

Een Tooverkol.

Uit de krant van Harderwijk 1849.

 

Laatstleden Woensdag avond had hier een voorval plaats, hetgeen ten bewijze kan verstrekken, hoezeer Bijgeloof hier nog heerschende is, en Heidensche sprookjes nog bij Christenen geloof vinden.

Sedert geruimen tijd had men verhaald, dat een Tooverkol in de gedaante van een konijn in een der tuinen rondzwierf; men vertelde reeds, hoe hierdoor vee bekold was en kinderen door ziektens geteisterd werden; op gemelden avond komt langs bewusten tuin eene oude weduwe P. voortsukkelen, toen zich onder eenige daarstaande menschen dekonijn kreet doet hooren “ dat is de Tooverkol die zich in het konijn verandert.” Deze kreet, spoedig herhaald, was voldoende, om in die druk bewoonde Visschersbuurt, een ontzettende menigte menschen op de been te brengen. – Doch ook nu hoort men “ sla dood die heks,” aan welke woorden men spoedig gevolg wil geven. De arme onthutste weduwe wordt geslagen, geschopt en valt bewusteloos op den grond en zou ongetwijfeld bezweken zijn, zoo niet de policie, door eenige militairen ondesteund, haar gered had. –  Thans nog is haar toestand zeer zorgelijk.

De zaak wordt reeds geregtelijk onderzocht, eenige belhamers zijn reeds ontdekt, en het is te hopen dat de regtbank te Arnhem in deze, niet als naar gewoonte de wet met zachtheid, maar in alle hare gestrengheid, zal toepassen.

XXXXXXX

Dit bericht was geplaatst in Verhalen bundel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *