Eene Ware Gebeurtenis

 

Eene Ware Gebeurtenis.

 

De Stadhouder Koning Willem III was een groot jager. Geen wonder dat de Gelderlands staten zijne jagt op de heerlijkheid het Loo dus uitbreidden, want menigwerf, bevond de Vorst zich daar, ten einde van zijne staatszorgen uit te rusten. En die waren groot, want Willem III wenschte zijne volken gelukkig te maken, zijne boezemvrienden waren geene ijdele hersenlooze losbollen; maar goede beproefde staatsmannen. Talrijk was op den 18 September 1697, de stoet Graven en Heeren die hem omringden om hem op den jagt te vergezellen. Het was echter geen valken jagt, neen op grof wild. Het Soerelsche bosch was dien dag het tooneel van den strijd. Menig stuk grof wild, zoowel Harten als Reën, ja zelfs een wild Zwijn was reeds door het doodelijk lood bezweken.

Een Hart zoch echter zijn heil in de vlugt en scheen ook werkelijk zijn leven te zullen redden; maar de stoet was even als de Honden onvermoeibaar, zij waren het gevolg van den wilden jager gelijk. De regen schrikte niet af, het eene bosch uit, het andere in, zoowel het Soerlesrsche als het Speulderbosch werd doorgevlogen; van daar het Putter bosch, enWillem III toen de Ermeloosche heide. Eindelijk stuit het vervolgende beest op de stadsgrachten van Harderwijk, zal het nu daar eene schuilplaats vinden? Neen, het tegendeel was waar; want ook zijne vervolgers waren dáár. Maar toch doodde het koninglijk lood het onvermoeibare beest niet, doch verwoedde honden scheurden het van een en met moeite ontrukte men hen dat koninglijk wild, was dat een dood hem waardig? Of was het den machtige konong tarten? Wel was men vermoeid, wel was men door en door nat, doch het doel was bereikt. En een sober maaltijd en eene met rijzen verwarmde haart in de herberg de Os deed den Koning en de zijnen de uitgestane vermoeijenissen vergeten. Minzaam onderhield hij zich met de magistraat der stad en lang was de zon reeds ondergegaan toen het doorluchtige gezelschap het heerlijke Loo dien avond nog bereikten.

( Uit een Manuschript )

XXXXXXXXXX

Dit bericht was geplaatst in Verhalen bundel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *