Harderwijk jaren 30

 

 

Een stukje crisis Harderwijk jaren 30

 

In het kader van de werkverschaffing liet men hier(in Harderwijk) diverse werken uitvoeren, zoals verbetering van wegen en het uitbaggeren van grachten. Hieraan mocht men enkele weken werken. Men begon met het geven van werk, inplaats van eten uit te delen.

Bij het reinigen van de Diepe Gracht, nadat men die eerst geheel had laten leeglopen, zijn de arbeiders vlak bij het sluisje van de ijsclub gestuit op een vlakke muur, die de bovenkant bleek te zijn van een kelder of gewelf.

Onder leiding van den gemeente – opzichter slaagde men erin, een gat van ongeveer een halve meter in de zware muur te slaan, een sterke damp van kamferballen kwam hierdoor naar buiten.

Geen der arbeiders had lust in het gat af te dalen en men besloot, er een dreg in te laten zakken om te kunnen ontdekken of de kelder droog was. Bij het ophalen van de dreg hing er tot aller verrassing een oud – model soldatenbroek aan.

De voorman Foppen is er toen, voorzien van gasmasker voorzichtig in afgedaald en vond er een hele stapel oude militaire uniformen. Ze bleken geheel gaaf te zijn; het zwarte laken vertoonde wat schimmelvlekken, die echter gemakkelijk te verwijderen waren. De koperen stormbanden van de chaco’s waren geheel vergroend.

Ruim 60 complete pakken werden naar boven gebracht en in de oude kazerne opgeborgen.

Men vermoedt hier te doen te hebben met een ondergronds arsenaal, zoals onlangs ook te Deventer was aangetroffen. Omtrent de reden, waarom de kluis geheel was dichtgemetseld, tast men in het duister. Men hoopt er in de militaire archieven een oplossing voor te vinden.

Het zware muurwerk zal donderdagmorgen door de militairen van 7R.I. onder leiding van kapt. Boumeester met springstoffen verwijderd worden.

 

 

 

Dit bericht was geplaatst in Harderwijk jaren 30.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *