Het bekroonde “Stedelied”.

 

De Harderwijker 10 october 1930.

 

Het bekroonde “Stedelied”.

 

Heil! Harderwijker Veste,

Aan ‘d oever van de zee:

Voor ons besef de beste

Van aller steden steê!

Wij groeten uwe wallen,

Uw wei en zee in ’t rond;

Wij doen het feestlied schallen

Op uw gewijden grond.

 

Reeds zeven eeuwen zagen

Uw strijd en glorie aan:

Gij hebt uw roem gedragen

Met onbesmette vaan!

Wij minnen uw verleden,

Aloude Hanzestad:

Gij werd wel fel bestreden,

Maar gingt op vrijheid prat.

 

Het vuur heeft meerd’re malen

Uw huizen uitgedund;

De oorlog met zijn kwalen

U nimmer rust gegund.

Doch gij zijt steeds herrezen

Uit smeltkroes en uit damp;

Hoe zwaar uw lot mocht wezen,

Gij gaaft toch nimmer kamp!

 

Gij waart gelijk de zee:en,

Waarmee uw poorter dweept:

Gij hadt uw smarteweeën,

Door storm en tij gezweept.

Maar als de winden stilden,

Als rust uw reê omgaf,

Dan bloeien uwe gilden,

En nam uw onspoed af.

 

In ’t rijk van kunst en weten

Kwaamt gij niet achteraan:

Uw roem heeft voorgezeten

Bij Neêrlands onderdaan.

Al mocht uw kroon verbleeken,

En d’oude eer vergaan,-

Toch blijft uw toren spreken*)

Van haar, eens schoon, bestaan.

 

Gij hebt in later tijden

Veel zorg en strijd gehad;

De weg van leed en lijden

Liep ook door deze stad…

Doch als u ramp benauwde,

En kommer klagend bad,

Heeft elk, die uitkomst schouwde,

Uw redding liefgehad.

 

Zóó staat gij dezer dagen

Met lof en eer belaân,

En kunt het feestkleed dragen:

Gij hebt Uw plicht gedaan!

Dan mogen stormen woeden,

De golven heftig slaan:-

De Heer zal ons behoeden,

Als wij Zijn stem verstaan!

 

Ga blij de toekomst tegen,

Met moed en kracht als staal!

Verwacht op arbeid, zegen-

Na ’t strijden, zegepraal.

De zon des heils bestrale

Uw verd’re levenspad;

En ’s Hoogsten zege dale

Op d’oude Hanzestad!

*) Linneaus.

  1.  G. de Wal  Putten.

 

Dit bericht was geplaatst in Diverse gedichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *