Moordaanslag te Nunspeet!

 

1849.

Moordaanslag te Nunspeet!

 

De avond van den 27 Maart dezes jaars, heeft een schouwspel opgeleverd, waarvan men de wedergade vergeefs zal zoeken in de verhandelingen van het lijfstraffelijk regt.

De Ambtenaar van de belastingen S……zich lasterlijk beleedigd achtende door den Luitenant der Schutterij van B…… laat dezen bij zich ontbieden en houdt hem een ongeladen pistool voor, met het gevolg, dat gemelde Officier, al gillende en schreeuwende, in woeste en onregelmatige sprongen het huis uitsnelt, te huis komende flaauw valt en tweemaal moet worden adergelaten, de Moeder de Vrouw en de Comensaal van v. B….. volgen zijn voorbeeld, het huis wordt door smeden en timmerlieden verzekerd en in staat van beleg gesteld, veldwachters ontboden, om den moordenaar te arresteren. De Controleur der belastingen te Harderwijk, begeeft zich op aandrang van v. B. naar het slagveld en vindt daar den moordenaar rustig en kalm, zonder wroeging of naberouw, over den door hem gepleegden aanslag en verklarende, dat hij, bij het bezoek van v.B. bezig zijnde zijne pistolen schoon te maken, deze eensklaps is opgesprongen en in den grootsten angst het huis heeft verlaten.

pistool a

Ziedaar eenen Officier, bijna stervende van angst, op het gezigt van een ongeladen pistool, welke eene uitwerking zal dan niet het gebulder van het geschut op zijn gestel hebben.

hendrik van grietjen

 

Dit bericht was geplaatst in Krantenberichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *