Vergaan.

 

De Harderwijker, 24 october 1903

 

Plaatselijk en Veluwsch Nieuws.

Harderwijk.

Wederom is een visschersfamilie in diepe rouw gedompeld.  Klaassen Kzn.,is voor eenige dagen, volgens telegrafisch bericht, in de Noordzee verdronken. De man laat een weduwe met negen kinderen achter en stond bekend als een zeer oppassend en zorgvol huisvader. De deelneming met de zwaar beproefde familie is algemeen.

Omtrent het verongelukken van de bomschuit  Sch.1, tot de bemanning waarvan Klaassen behoorde, meld het volgende:

Van de acht personen, die van het verongelukte vaartuig worden vermist, behoorden er zes thuis te Scheveningen, een woonde te Harderwijk en een te ’s Gravenhage. Van de acht personen waren er zes gehuwd. Een hunner had negen, een ander zeven kinderen.

De “Clara Johanna”is een van de oudste Scheveningsche bommen. De 25 jarige gehuwde schipper Teunis Plugge voerde sedert een paar jaren het gezag aan boord van het vaartuig…..

 

VERGAAN.

 

De storm heeft gewoed en de kokende zee,

Die bracht aan zoovelen weêr jammer en wee.

Welvarend en moedig ging vader van huis,

Hij zag het niet weder; zijn schip sloeg aan gruis.

Hij worstelde bange in uitersten nood

Zoo ver van de zijnen, maar vond er den dood.

God hoorde zijn noodkreet, Hij hebbe zijn ziel,

Dan is hij behouden, hoe zwaar het hem viel.

Gij Vader der weezen o, wees ze tot troost,

Zijn schreiende weduw, zijn jammerend kroost.

Hij ging van hen henen in droevig geween,

Zij blijven hier achter; laat hen niet alleen.

Help in haar ellende de treurende vrouw;

Uw arm kan haar sterken in kommer en rouw.

Schenk haar Uw genade, dan draagt zij haar kruis,

Neem haar in Uw hoede en eens in Uw Huis.

Dáár woeden geen stormen en is het geen nacht;

Dáár toonen geen baren der zee meer haar kracht;

Dáár wordt het geen scheiden, vereend bij den Heer;

Dáár kent men geen rouw en…vergaat men niet meer!

SUNIRAM.

Dit bericht was geplaatst in Diverse gedichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *