Woningbouw te Harderwijk

 

 

Woningbouw in Harderwijk.

 

De vereenigingen “ Harderwijk Vooruit” en “ Steunt elkander” koesteren grootsche plannen. Zoo is het voornemen opgevat, bij genoegzame deelname, een bouwmaatschappij in het leven te roepen. Dezer dagen werd reeds een circulaire verspreid, waarin de indezetenen worden uitgenodigd, door het nemen van aandeeleen van hun belangstelling in dezen blijk te geven. Een onzer stadsgenooten, blijkbaar ingenomen met het streven der beiden vereenigingen, zond de circulaire terug, voorzien van onderstaand gedicht:

Een circulaire zendt U mij,

Voor d’op te richten maatschappij,

Om huizen te gaan bouwen;

Tot steunen ben ik wel bereid,

Doch ’t is voor mij geen kleinigheid,

Te schudden uit de mouwen

Zoo’n halve mille. De nul er af,

Dan is ’t nog voor mijn beurs te straf;

Zelf moet ‘k een kooitje huren,

Waar ‘k rustig met mijn wijfje in zit,

Niet op zwart zaad, maar wel op wit,

Vraagt ’t slechts mijn onderburen.

Mijn rijkdom is een blij gemoed,

Als rente van het Hoogste Goed,

Wat kan ik meer begeeren?

Succes wensch ‘k echter tot besluit,

Aan “ Steunt Elkander” en “ Vooruit”,

Zij ’t nimmer retireeren,

Bouwt huizen flink, voor arm en rijk,

Sloopt krotten veel te Harderwijk.

                      C.

Dit bericht was geplaatst in Diverse gedichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *